tel: 4008-125-888

IGCSE物理

人数:3-8人

时间:滚动开班

地点:10大校区任选

Activityintroduction课程介绍

  【招生对象】

       1. 国际高中在读有计划提升在校 GPA 成绩学生

  2.针对有志于申请海外的初高中生;需要提升在校GPA成绩

  3. 海外初高中在读假期有补课和选修计划的学生

  4. 计划申请海外学校的体制内初高中学生

  5. 学有余力需要加修和选修额外学分课程的学生

  【课程特点】

  1.课程科学规范,严谨统一 2.全球认可高 3.安全稳妥,平稳过渡 4.节省时间,高效留学

  【专属服务】

  全程授课 + 学管师 + 学习规划师 + 留学规划师全程助力,为学生提升实力,申请名校保驾护航。

  【定期针对性测试及反馈】

  定期对孩子进行有针对性的测试,帮助老师和学生及时调整授课和学习方案, 分析孩子测试数据,从不同纬度出具专业的评估报告。

 
Activityintroduction课程列表
课程名称 班级人数 开班时间 结束时间 校区 咨询报名
IG先修班(IG数学版本) 4-8人班 2024-05-20 2024-06-14 徐汇校区-XH 在线咨询
IG先修班(数学P1版本) 4-8人班 2024-06-03 2024-06-28 徐汇校区-XH 在线咨询
IG先修班(IG数学版本) 4-8人班 2024-07-01 2024-07-26 徐汇校区-XH 在线咨询
IG先修班(数学P1版本) 4-8人班 2024-07-15 2024-08-09 徐汇校区-XH 在线咨询
IG先修班(IG数学版本) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 徐汇校区-XH 在线咨询
IG先修班(数学P1版本) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 徐汇校区-XH 在线咨询
IG先修班(IG数学版本) 4-8人班 2024-06-03 2024-06-28 人广校区-HP 在线咨询
IG先修班(数学P1版本) 4-8人班 2024-07-01 2024-07-26 人广校区-HP 在线咨询
IG先修班(IG数学版本) 4-8人班 2024-07-15 2024-08-09 人广校区-HP 在线咨询
IG先修班(数学P1版本) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 人广校区-HP 在线咨询
IG先修班(数学P1版本) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 人广校区-HP 在线咨询
IG先修班(IG数学版本) 4-8人班 2024-06-03 2024-06-28 浦东校区-XH 在线咨询
IG先修班(数学P1版本) 4-8人班 2024-07-01 2024-07-26 浦东校区-XH 在线咨询
IG先修班(IG数学版本) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 浦东校区-XH 在线咨询
IG先修班(数学P1版本) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 浦东校区-XH 在线咨询
IG先修班(IG数学版本) 4-8人班 2024-06-03 2024-06-28 长宁校区-XH 在线咨询
IG先修班(数学P1版本) 4-8人班 2024-07-01 2024-07-26 长宁校区-XH 在线咨询
IG先修班(IG数学版本) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 长宁校区-XH 在线咨询
IG先修班(数学P1版本) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 长宁校区-XH 在线咨询
IG先修班(数学P1版本) 4-8人班 2024-06-03 2024-06-28 杨浦校区-HP 在线咨询
IG先修班(IG数学版本) 4-8人班 2024-07-01 2024-07-26 杨浦校区-HP 在线咨询
IG先修班(数学P1版本) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 杨浦校区-HP 在线咨询
IG2先修班(24版) 4-8人班 2024-07-01 2024-07-26 徐汇校区-XH 在线咨询
IG2先修班(24版) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 徐汇校区-XH 在线咨询
IG2先修班(24版) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 徐汇校区-XH 在线咨询
IG2先修班(24版) 4-8人班 2024-07-15 2024-08-09 人广校区-HP 在线咨询
IG2先修班(24版) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 人广校区-HP 在线咨询
IG2先修班(24版) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 人广校区-HP 在线咨询
IG2先修班(24版) 4-8人班 2024-07-01 2024-07-26 浦东校区-XH 在线咨询
IG2先修班(24版) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 浦东校区-XH 在线咨询
IG2先修班(24版) 4-8人班 2024-07-15 2024-08-09 长宁校区-XH 在线咨询
IG2先修班(24版) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 长宁校区-XH 在线咨询
IG2先修班(24版) 4-8人班 2024-07-15 2024-08-09 杨浦校区-HP 在线咨询
IG2先修班(24版) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 杨浦校区-HP 在线咨询
AS先修班(24版) 4-8人班 2024-07-01 2024-07-26 徐汇校区-XH 在线咨询
AS先修班(24版) 4-8人班 2024-07-15 2024-08-09 徐汇校区-XH 在线咨询
AS先修班(24版) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 徐汇校区-XH 在线咨询
AS先修班(24版) 4-8人班 2024-07-08 2024-08-02 人广校区-HP 在线咨询
AS先修班(24版) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 人广校区-HP 在线咨询
AS先修班(24版) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 人广校区-HP 在线咨询
AS先修班(24版) 4-8人班 2024-07-15 2024-08-09 浦东校区-XH 在线咨询
AS先修班(24版) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 浦东校区-XH 在线咨询
AS先修班(24版) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 长宁校区-XH 在线咨询
AS先修班(24版) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 长宁校区-XH 在线咨询
AS先修班(24版) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 杨浦校区-HP 在线咨询
A2先修班(24版无数学) 4-8人班 2024-07-01 2024-07-26 徐汇校区-XH 在线咨询
A2先修班(24版无数学) 4-8人班 2024-07-15 2024-08-09 徐汇校区-XH 在线咨询
A2先修班(24版无数学) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 徐汇校区-XH 在线咨询
A2先修班(24版无数学) 4-8人班 2024-07-08 2024-08-02 人广校区-HP 在线咨询
A2先修班(24版无数学) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 人广校区-HP 在线咨询
A2先修班(24版无数学) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 人广校区-HP 在线咨询
A2先修班(24版无数学) 4-8人班 2024-07-15 2024-08-09 浦东校区-XH 在线咨询
A2先修班(24版无数学) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 浦东校区-XH 在线咨询
A2先修班(24版无数学) 4-8人班 2024-07-22 2024-08-16 长宁校区-XH 在线咨询
A2先修班(24版无数学) 4-8人班 2024-08-05 2024-08-30 长宁校区-XH 在线咨询

 

Activityintroduction课程推荐